“De oe van vroeger”

In 2017 ontmoetten grondlegger van de Maastrichtse Methode Oene Zwietink en docent stem- en spreektechnieken Berbke Hermans elkaar. Ze herijkten de reeds 50 jaar oude methodiek naar het huidige onderwijs op de Toneelacademie. Dit resulteerde in het boek Ondertekst

Geïnspireerd door deze methode ging alumnus Sander in de documentaire De oe van vroeger op onderzoek naar verbeelding door middel van taal en spraak in het theater. De documentaire is geregisseerd door Maurice Copier en prachtig in beeld gebracht door Maarten Schellekens 

Samen met acteurs Joes Brauers, Romy Roelofsen en Lindsay Zwaan past Sander de spraakmethodiek van De Toneelacademie Maastricht toe op het gedicht Vertrek van dochters van Rutger Kopland. Hij gaat ook in gesprek met de grondleggers van de methode, Oene Zwietink en Berbke Hermans en met acteur Gijs Scholten van Aschat. “Als acteur moet ik vooral niet te veel tussen de tekst en het publiek gaan zitten. Je moet die tekst laten klinken” aldus Scholten van Aschat. 

bekijk hier de trailer van de oe van vroeger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *